AYURVEDA 

Ayurveda är ett heltäckande system för hälsa och mänsklig utveckling. Enkelt, naturligt och beprövat i flera tusen år. Världens äldsta läkekonst med en helhetssyn på människan, att kropp och själ hör ihop. Ayurveda skiljer sig väsentligt från västerländsk hälso- och sjukvård genom förståelse för människors olikheter, olika behov, unika resurser och vilken tillgång det är. Ayurveda söker orsaken, roten till obalans / problem. Genom ökad kunskap och med naturen som verktyg kan Jag ta eget ansvar och påverka min hälsa.


LÄNKAR

http://ayurveda.nordicshops.com/ - E-butik i Markaryd för Ayurvediska kvalite´tsprodukter! Arrangerar resor till Indien, kunskap och berikande nyhetsbrev.

http://shop.vedalila.se/se/ - E-butik med stort sortiment av Ayurvediska kvalitétsprodukter. Klinik för behandlingar, berikande kunskap och nyhetsbrev.

http://www.mimerskalla.nu/ - Massor med fin Ayurvedakunskap.

http://www.hemmaiboon.se/ - Yoga, Helande samtal i en fridfull idyllisk miljö hos Evelin.

Läs gärna mer genom att klicka på bilden. Här är jag kvalitétsäkrad och försäkrad.