KONSULTATION 


EN INVESTERING  -  FÖR LIVET

En konsultation hjälper Dig att finna Din egen väg till bättre hälsa. Du får bekräftat om Du är på rätt väg och personliga råd utifrån den " Du Är "  för att kunna förebygga ev obalanser och andra problem innan de över huvudtaget uppstår. När Du vet vem Du är blir det lättare att förstå vad Du mår bra av. Utifrån det gör Du sedan Dina val. Långsamt och på ett naturligt och individuellt sätt, förändras också en människas konstitution genom livet. Liksom det mesta vi omger oss med. Genom medvetna val kan vi påverka hur vi mår till det bättre. Små förändringar kan ofta göra stor skillnad. Att med jämna mellanrum konsultera en Ayurvedisk Hälsovägledare för att förebygga ohälsa är en god investering  -  för livet.  

För att Du ska kunna få personliga råd träffas vi för en konsultation.  Du får några frågeformulär i förväg som Du fyller i om Dig och Dina vanor, och som beskriver en del om hur du " är " och vad Du tycker om. Tillsammans går vi igenom dem och samtalar lite omkring Dina svar.  Utan värdering av " hur " Du ser ut  o s v  tittar jag lite på Din kroppstyp, hår, naglar, hud m. m. och det är därför en fördel om de är obehandlade och äkta. Jag läser av din puls och vi resonerar utifrån det jag finner.  Tillsammans "lägger vi ett pussel" av Ditt liv. Med Dig hem får du några vägledande råd som jag kompletterar inom ca en vecka via mail eller post.

Anmäl Ditt intresse via mail eller telefon /sms med uppgift om hur jag kan nå Dig, så vi kan avtala en lämplig tid för konsultation .

Ayurvedisk konsultation  1,5 - 2 h  
600 kr

Betala gärna kontant eller med Swish. Faktura går också bra till kända kunder.