UNDERSÖKNING OCH FRISKVÅRDSRÅDGIVNING 

För Dig som vill ha ett problem undersökt, få rådgivning, ev tips om träning och egenstretch. Det kan handla om ett akut problem som en nackspärr t ex eller en rörelseinskränkning som hindrar dig i din vardag. Det kan också vara smärta i spänd muskulatur, även runt lederna där många muskelfästen finns, som bl a kan uppstå vid ensidigt eller stillasitande arbete, en överansträngning eller snedbelastning. För Dig som är ung och har en kropp som ännu är formbar och under uppbyggnad är det mycket värdefullt att tidigt få kunskap om vad just Du behöver för att undvika problem genom livet. Att förebygga. Önskas massage och vid behov ev terapeutisk stretch, bokas istället en tid för massage. Vi kan också när vi möts i viss mån enas om vad som ska göras inom bokad tid.

Där är jag kvalitétsäkrad och försäkrad. Klicka på bilden och läs mer om dem.