SVENSK KLASSISK MASSAGE


MASSAGE 

Är djup avslappning för kroppen och dess funktioner

Är rogivande för nervsystemet.

Rensar ut mental / fysisk trötthet, vätska, slagg och mjölksyra ur kroppen

Ökar blodcirkulationen

Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt

Lindrar förbyggande  -  ömhet, värk och stelhet

Stärker immunförsvaret

Motverkar och löser stress

Motverkar ärrbildning och skador i muskelvävnaden

Ökar lymfcirkulation  -  minskar svullnad

Fördjupar och lugnar andningen

Ökar koncentrationsförmågan

Ökar det allmänna välbefinnandet

Lindrar psykisk ohälsa   -   ex  ångest

Inte minst viktigt   -   Ökad kroppskännedom  mm

Jag ger behandlingar med Svensk Klassisk Massage som anpassas efter Din önskan och behov, även i kraft och styrka. 
Det innebär att jag gör allt från en ren avslappnande behandling för att stimulera och underhålla flödet i muskler och vävnader - till en mer behandlande massage vid muskelsmärta och rörelseinskränkningar som ofta föregås av en undersökning, ev. rörelsetest och terapeutisk stretch.

Den "mjukare" massagen kan passa som gåva till någon du bryr dig om, eller som avslappning för ditt eget allmänna välmående, vid fibromyalgi eller för den som ex drabbats av sorg /ensamhet. Det kan också vara en utrensning av slaggprodukter efter hård eller intensiv träning eller tävling och anpassas som sagt i styrka efter Din önskan.

Den mer behandlande massagen är till stor hjälp vid muskelvärk oavsett var i kroppen den sitter. Några ex kan var "tennis- / golfarm", "nackspärr", huvudvärk och "ryggskott", men också för att länga /mjuka upp korta och stela muskler, med hjälp av bl a terapeutisk stretch och pressur (tryck). 

TERAPEUTISK STRETCH....

.... är mycket effektivt på spända muskler. Det innebär att det är Jag som utför stretchen och Du är passiv / vilande vilket växlar med att Du spänner den aktuella muskeln. Du avgör ALLTID hur mycket vi töjer. Efter stretchen masserar jag det aktuella området för att öka cirkulationen och avslappningen.

TIPS OCH FÖRÄNDRING

Jag ger dig gärna personliga tips om träning / egenstretch, livsstilsförändringar och övningar för att bryta det mönster som kan vara orsak till dina besvär. 
Du kan också känna dig trygg med att jag hänvisar dig till annan terapeut om jag känner att "ditt problem" behöver en annan specialist.

Jag är kvalitétsäkrad och försäkrad i  Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, Klicka gärna på bilden och läs mer

Här finns samlade artiklar om forskning av massagens goda effekter . Bilden leder dig vidare.

Yoga och Helande samtal i en fridfull och idyllisk miljö hos Evelin